Ve sdružené výzvě na podporu a vývoj animovaného filmu Rada Fondu disponovala celkově 32,3 mil Kč. Velmi dobrou zprávou pro českou animaci je, že se ve výzvě sešla velká řada velmi kvalitních projektů. Společnost MAUR film získala podporu hned na dva ze svých animovaných snímků.

Krátkometrážní snímek Strachy vypráví příběh holčičky Pepi, která se učí bojovat s vnitřními pocity. „Výtvarně originální a zajímavý projekt režisérky a výtvarnice Báry Valecké s kombinovanými technikami a dokumentárními vzdělávacími komentáři opětovně zaujal Radu promyšleným vizuálním řešením. Oproti předcházejícímu podání Rada zaznamenala pozitivní posun v dramatické dějové lince scénáře Jany Šrámkové a ocenila očekávaný pozitivní přínos jak pro rodiče, tak i pro dětského diváka,“ oceňuje Rada Fondu.

Druhým podpořeným projektem je minoritní film I died in Irpin scénáristky, režisérky a výtvarnice Anastasiie Falileivy. „Rada Fondu projekt na výrobu tohoto filmu považuje v dobrém slova smyslu za výtvarně mírně punkový a art brutový, spojující všednodennost v šokující zkratce s velkými dějinami, snímek je autobiografický, a přesto obecně srozumitelný. Výtvarně kombinuje reálné záběry s koláží evokující útržkovitost paměti a s kresbou uhlem. Bez ohledu na aktuálnost jde o mimořádně autonomní a působivý počin,“ vysvětluje Rada Fondu.

| Stránka filmu – Strachy

| Stránka filmu – I died in Irpin