Pod hlavičkou projektu Otevřená věda III vznikl vzdělávací video-cyklus NEZkreslená věda, který obsahuje 10 krátkých filmů z oblasti přírodních věd (biologie, fyzika, chemie). Protože tento cyklus zaznamenal obrovský úspěch u cílové skupiny, tedy u žáků základních a středních škol, byla mezi Akademií věd ČR, Komerční bankou, a. s. a produkční společností MAUR film domluvena spolupráce týkající se tvorby dalších deseti krátkých filmů pod názvem NEZkreslená věda II.

David Súkup_režisér

Režisér David Súkup

Deset témat a deset odborných garantů, kteří budou dohlížet na odbornou správnost, bylo již vybráno. Zpracování rešerší, návrhy scénářů, rozkreslování příběhů do storyboardů, natáčení a namlouvání komentáře hercem Pavlem Liškou je v plném proudu. Režisérem je opět David Súkup a výtvarníkem Tomáš Zach jako v předchozích dílech. Všichni usilovně a nepřetržitě pracují, aby mohla být videa 1. září 2015 rozeslána na základní a střední školy po České republice pro další využití ve školním vyučování. Mezi novými tématy najdeme například radioaktivitu, periodickou soustava prvků, strukturu a fungování počítače a finanční gramotnost.

Projekt byl rovněž prezentován v rámci letošního Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm v Třeboni.