Galerie Františka Drtikola Příbram ve spolupráci se společností MAUR film pořádají výstavu Fimfárum, která je otevřena denně od 9 do 17 hodin. Obsahuje originální trojrozměrné filmové scény, loutky, rekvizity, dekorace, scénické návrhy a ilustrace k filmovým pohádkám na motivy oblíbené knihy Jan Wericha Jak na Šumavě obři vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím a Rozum a Štěstí.

Největší prostor má na výstavě pohádka Rozum a štěstí. Další z vystavených pohádek je O kloboučku s pérkem sojčím. Jako bonus je na výstavě najdete velkou scénu z fimfárovské dvojky v podobě velkorysé scény z pohádky zpracované výtvarníkem Jánem Balejem Moře strýčku, proč je slané?

Výstava je doplněna promítáním pohádky a výtvarnou dílnou pro dětské návštěvníky.