maur-film-o_krave-ilu

Na svém zářijovém zasedání hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu zaměřenou na kompletní vývoj animovaného filmu. Ve výzvě se sešlo celkem patnáct projektů od třinácti různých žadatelů. Společnost MAUR film uspěla se svým nově připravovaným krátkým filmem O krávě režisérky Pavly Baštanové.

„Vznik tohoto projektu provází nutkavá potřeba vyjádřit civilizační úzkost, která pramení z narůstajících a nevratných globálních problémů. Pokrytectví a pohodlnost lidem často nedovoluje slevit z komfortního životního stylu a svoje postoje změnit. Ti, kdo ale nemají na výběr, jsou zvířata. Jsme svědky vymírání druhů, migrace a změn životních rytmů tisíců zvířat. Svět, který důvěrně známe se mění a mizí nám před očima,“ vysvětluje svůj záměr Pavla Baštanová.

Desetiminutový krátký film nebude vyprávět slovem, ale výhradně obrazem, proto bude velký důraz kladen na hudební a zvukovou složku a bude jí věnována důkladná péče.

Technika malby, kresby a papírové koláže dotvářené 2D počítačovou animací vytvoří částečně abstraktní prostředí, které podpoří záměr, že film nemá ambici být příliš moralizující a primárně edukativní, ale spíš inspirativní ve smyslu hledání harmonie mezi člověkem a přírodou. Autorkami scénáře jsou Eva Prchalová a Pavla Baštanová. Snímek by měl být dokončen v roce 2021.

Ukázky výtvarných návrhů PDF 1,5MB

Prohlédněte si ukázky animací zde www.maurfilm.com/kravy