Celovečerní loutkový animovaný projekt O nepotřebných věcech a lidech vzniká pod taktovkou úspěšných a zkušených autorů – Davida Súkupa (CZ), Ivany Laučíkové (SK), Leona Vidmara (SI), a stojí za ním tým producentů ze čtyř zemí střední Evropy: MAUR film (Česká republika), Artichoke (Slovensko), ZVVIKS (Slovinsko) a WJTeam / Likaon (Polsko). Prvním úspěchem byla samotná účast na koprodukčním fóru Cartoon Movie (Bordeaux, FR), kde se představil v konkurenci dalších 66 projektů z 25 zemí a kam byl projekt vybrán odbornou porotou na základě vítězné prezentace na VAF (nyní CEE Animation Forum) v Třeboni v roce 2018 . Radost všech čtyř koproducentů však umocnil zisk Eurimages Co-production Development Award, kterou oznámila porota zasedala ve složení Dorien Van de Pas (Nizozemský filmový fond – Nizozemsko), Tom Carpelan (Filmkompaniet – Finsko) a François Mergier (STUDIOCANAL – Francie). Celkem bylo nominováno 8 mezinárodních projektů přítomných na Cartoon Movie 2019.

Porota ocenila sehranost týmu 4 koproducentů, který spolupracuje v této sestavě poprvé. „Film zahrnuje bohatou fantazii a představivost, zabývá se univerzálními a také obtížnými otázkami s respektem a přitom nepodceňuje dětský způsob porozumění. Navíc jsme byli nadšeni způsobem vyprávění. Koproducenti mají také silnou vizi o svém pracovním procesu, vývoji a produkci filmu, financování a marketingu,“ stojí v tiskovém prohlášení Cartoon Movie.

Film vzniká na motivy pohádek ze stejnojmenné knížky úspěšného autora a herce Arnošta Goldflama, získal podpory Creative Europe MEDIA a Státního fondu kinematografie, dalšími partnery jsou Slovenský audiovizuální fond, PISF (Polski institut sztuki Filmowej) a Slovinský audiovizuální fond (Slovenian Film Centre).

Vandas: „Ocenění poroty pro nás má obrovskou váhu. Považujeme ho za velice prestižní, pomohlo k nám přitáhnout pozornost, už samotného vyhlášení se účastnilo na 900 profesionálů z oboru nejen z celé Evropy. Zároveň je to pro nás významná morální i ekonomická podpora, kterou chceme využít na přípravu anglické verze našeho filmu a na profesionální zpětnou vazbu našeho dětského diváka, pro kterého je film určen. A v neposlední řadě závazek, aby výsledný film udržel nasazenou nejvyšší možnou laťku.

Vandas: “Ocenění je jednoznačně týmovým výsledkem, na což upozornila i profesionální porota a můj osobní dík patří všem třem mým kolegům, se kterými jsme představení projektu dlouhodobě připravovali a zdárně odprezentovali.“

O nepotřebných věcech a lidech / Of Unwanted Things and People | Trailer

Fond Eurimages (kulturní fond Rady Evropy) uděluje Eurimages Co-production Development Award ve spolupráci s deseti koprodukčními trhy po celém světě – Cartoon Movie je jedním z nich. Tato peněžní cena ve výši 20 000 eur vznikla na podporu mezinárodní animované koprodukce v počátečních fázích projektu. Projekt musí být od počátku navržen jako mezinárodní koprodukce pro kinematografii a iniciován vedoucím producentem se sídlem v zemi Eurimages, který spolupracuje s dalšími partnery na mezinárodní scéně a měl by se zaměřit na zapojení alespoň jednoho dalšího producenta ze země Eurimages. Cena, která má formu nevratné dotace, musí být použita k pokrytí výdajů na vývoj animovaného projektu.

Česká republika měla na Cartoon Movie dalšího českého zástupce – režiséra a producenta Martina Kotíka, který do Francie přivezl svůj připravovaný celovečerní projekt Perla.