O KRÁVĚ | VE VÝROBĚ

| SYNOPSE
Koláž pravdivých příběhů ze života krav. Film začíná idylickou scénou pastviny, na níž se krávy volně pohybují po zimě strávené v kravínu. Radost narušují epizodické situace z celého světa, v nichž krávy zažívají pozitivní i negativní okamžiky. Film není výhradně kritický, ukazuje i optimističtější obrazy ze života krav, které žijí v těsném sepjetí se světem lidí, a dává tak naději na lepší svět.

 

| ŠTÁB
Režie
– Pavla Baštanová
Scénář – Eva Prchalová, Pavla Baštanová
Producent – MAUR film (Mária Moťovská)

Předpokládaná délka – 10 min.
Předpokládaná premiéra – 2023

Finančně podpořeno Státním fondem kinematografie.

 

| GALERIE


| DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Režijní explikace
Vznik tohoto projektu provází nutkavá potřeba vyjádřit civilizační úzkost, která pramení z narůstajících a nevratných globálních problémů. Pokrytectví a pohodlnost lidem často nedovoluje slevit z komfortního životního stylu a svoje postoje změnit. Ti, kdo ale nemají na výběr, jsou zvířata. Jsme svědky vymírání druhů, migrace a změn životních rytmů tisíců zvířat. Svět, který důvěrně známe se mění a mizí nám před očima. Svým filmem toužím pozitivně přispět k aktuální situaci. Ráda bych, aby byl film impulsem k zamyšlení nad životem zvířete – v tomto případě krávy – aby upozornil na to, že je potřeba vnímat každého tvora komplexně, jako živou bytost, ne jenom jako součást našeho lidského hospodářského průmyslu. Nechci však, aby byl film radikálně angažovaný nebo ryze dokumentární a kritický, přestože budu pracovat s fakty.

Své pocity chci vyjádřit nepřímo, pomocí animované koláže, vyprávět je hravou formou a s odstupem tak, že budu na “kraví život” nahlížet z široké perspektivy – příběh krávy tak může být vlastně zjednodušeným příběhem světa. Zvolený princip dokumentu ještě hledá svůj finální vizuální tvar, který se zformuje při animačním vývoji. Kolážovitost v příbězích, které jsou naznačeny v treatmentu, by se měla projevit i ve výtvarné složce. Pomocí metamorfóz chceme vytvořit přechody mezi jednotlivými příběhy. Obrazy budou organicky přecházet jeden do druhého, čímž podpoří myšlenku spojitosti napříč životem krávy na celém světě. Scénář se už teď snaží o jakýsi kaleidoskop, který ještě bude v průběhu vývoje zrát, hledat zkratky pro plynulé prolínání /mnoho příběhů – jeden příběh/, víc se zaměří na detail a přizpůsobí se tomu, co přinesou nové nápady v animaci.

Film nebude vyprávět slovem, ale výhradně obrazem, proto bude velký důraz kladen na hudební a zvukovou složku a bude jí věnována důkladná péče. Technika malby, kresby a papírové koláže dotvářené 2D počítačovou animací vytvoří částečně abstraktní prostředí, které podpoří záměr, že film nemá ambici být příliš moralizující a primárně edukativní, ale spíš inspirativní ve smyslu hledání harmonie mezi člověkem a přírodou.