KAFKA IN LOVE | VE VÝROBĚ

| SYNOPSE
Franz a Milena – mezi nimi vzdálenost, její manžel a hromada dopisů – je to láska, která naplňuje Kafkův život světlem a nadějí a zároveň v něm osvětluje obavy a temnotu. Animovaný krátký „Kafka. Zamilovaný“ vznikl na motivy Kafkových Dopisů Mileně.

Zkoumá méně známé, ale přesto mimořádné a záhadné aspekty Kafkovy osobnosti.

 

| TEASER

 

| ŠTÁB
Režie
– Zane Oborenko
Producent – Atom Art (Sabīne Andersone, LV), MAUR film (Alena Vandasová, Martin Vandas)

Animační technika – písková animace

Předpokládaná délka – 10 min.
Předpokládaná premiéra – 2023

Finančně podpořeno Státním fondem kinematografie a Lotyšským národním centrem.

 

| GALERIE

 

 

| PŘÍBĚH
Animovaný krátký film „Kafka. Zamilovaný“ je vyprávěn z pohledu Franze Kafky. Začíná tím, že si Kafka uvědomí, že je zamilovaný – někde vysoko nad zemí, a končí sebepodceňováním a odevzdáním se propadnutí na „zem, kde život nabývá své nejžalostnější podoby“. Mezitím jsou emocionální vlny, které jím zmítají nahoru a dolů. Příčinou všech těchto emočních posunů jsou pro Franze jeho city k Mileně Jesenské, její dopisy a jeho vlastní obavy. Kafkovy imaginární vize týkající se Mileny jsou neustále dávány do kontrastu s realitou, což ovlivňuje jeho pocit bytí a tok myšlenek ztvárněný ve filmu. Dopisy mezi Franzem a Milenou přicházejí a odcházejí a hluboce je emocionálně i fyzicky ovlivňují. Když Milena Kafku pozve k osobnímu setkání, bojí se, že se jí nebude líbit a že ztratí kouzlo čistého korespondenčního vztahu.

Když překoná strach a s Milenou se setká, objeví ženu, která mu může dát pocit blaženého klidu a přijmout ho takového, jaký je. Přesto je pro Kafku skutečná Milena stále ta, kterou si představuje. Milena je na pochybách – stále chová city ke svému manželovi, přitom je zamilovaná do Kafky a jeho dopisů, ale není si jistá, zda ji Kafka opravdu miluje. Zatímco Milena si nemůže vybrat mezi Franzem a svým manželem, Kafka se ponoří hluboko do sebepodceňování a uvědomí si, že tato korespondence a jeho vlastní dopisy ho oklamaly.

 

| REŽIJNÍ EXPLIKACE
Mým primárním zájmem a přáním pro tento film bylo ukázat neustálé emoční posuny, kterými prochází lidská mysl, když se vypořádává se silnými a komplikovanými emocemi – od pozitivních k negativním a naopak, protože jsou neustále ovlivňovány fantazií a vnikající realitou.

Není to jen film o lásce, ale také o její nemožnosti a nakonec o osamělosti. Přestože se film inspiroval dopisy, které si Franz Kafka psal s českou novinářkou a překladatelkou Milenou Jesenskou před téměř 100 lety, lidská přirozenost a naše citové potřeby zůstávají stejné i dnes. Potřeba spojení a porozumění je dnes dychtivě pociťována se vzdálenostmi, které jsou nám vnucovány, se vzdálenostmi, které jsme se rozhodli udržovat, a se vzdálenostmi, ve kterých se nacházíme navzdory všem možnostem, které nám dnes technologický pokrok nabízí. Jak tehdy napsal Kafka: „Psaní dopisů je vlastně styk s duchy, a to zdaleka ne jen s duchem adresáta, ale i s duchem vlastním, který se tajně vyvíjí v dopise, který člověk píše“. Bylo překvapivé a zajímavé objevit část málo známého osobního života Franze Kafky, kterou sdílel v dopisech s českou překladatelkou a novinářkou Milenou Jesenskou – provdanou a žijící ve Vídni. Když jsem náhodou narazila na Kafkovy dopisy Mileně, sama jsem žila vztah na dálku. Při jejich čtení jsem nikdy neměla pocit, že se nahlížím do něčeho zastaralého nebo vzdáleného, ačkoli tyto dopisy byly napsány před 100 lety.

Navzdory tomu, že jsou pro Kafku a Milenu hluboce osobní, témata a emoce obsažené v těchto dopisech jsou pro nás dnes stejně relevantní a vztahují se k nám na stejně hluboké osobní úrovni jako tehdy. Zápolení s emocemi přesahuje jakoukoli dobu a technické prostředky používané ke komunikaci.

Kafka jako jeden z nejzajímavějších a nejvlivnějších spisovatelů 20. století měl takovou schopnost vyjadřovat se písemně, o jaké si většina z nás může jen nechat zdát, ale ani pro něj nebylo psaní dopisu snadným úkolem. Ještě těžší bylo setkat se s Milenou osobně, vyvolat příznivý dojem, být milován a přijímán takový, jaký je, nejen takový, kým se zdá být.

Prostřednictvím jeho dopisů jsem objevila Kafku jako citlivého a starostlivého člověka. Umocnilo to mé pochopení jeho literárního díla a jeho původu. Tento film kromě sugestivních obrazů obsahuje vybrané repliky z Kafkových dopisů Mileně, které bude mít divák možnost slyšet a ochutnat ve formě voiceoveru. Doufám, že film bude mít na publikum následující dopad: zvýšené povědomí o vlastním citovém životě, menší pocit osamělosti a větší porozumění Kafkově osobnosti a jeho dílu a touhu jít si konečně přečíst nebo znovu přečíst Kafkova díla.