KAFKA. IN LOVE | VE VÝROBĚ

| SYNOPSE
Franz a Milena – mezi nimi vzdálenost, její manžel a hromada dopisů – je to láska, která naplňuje Kafkův život světlem a nadějí a zároveň v něm osvětluje obavy a temnotu. Animovaný krátký „Kafka. In Love” vznikl na motivy Kafkových Dopisů Mileně.

Zkoumá méně známé, ale přesto mimořádné a záhadné aspekty Kafkovy osobnosti.

 

| TEASER

 

| ŠTÁB
Režie
– Zane Oborenko
Animační technika – písková animace
Dialogy – ano

Cílová skupina – dospělí / mladí
Předpokládaná délka
– 10 min.
Předpokládaná premiéra – 2024
Producent – Sabine Andersone (Atom Art, LV) / Alena Vandasová, Martin Vandas (MAUR film, CZ)

Finančně podpořeno Lotyšským národním filmovým centrem a Státním fondem kinematografie.


| KE STAŽENÍ
Vizuály – Zip (11 x jpg)


| GALERIE

 

 

| PŘÍBĚH
Animovaný krátký film „Kafka. In Love“ je vyprávěn z pohledu Franze Kafky. Začíná tím, že si Kafka uvědomí, že je zamilovaný – někde vysoko nad zemí, a končí sebepodceňováním a odevzdáním se propadnutí na „zem, kde život nabývá své nejžalostnější podoby“. Mezitím jsou emocionální vlny, které jím zmítají nahoru a dolů. Příčinou všech těchto emočních posunů jsou pro Franze jeho city k Mileně Jesenské, její dopisy a jeho vlastní obavy. Kafkovy imaginární vize týkající se Mileny jsou neustále dávány do kontrastu s realitou, což ovlivňuje jeho pocit bytí a tok myšlenek ztvárněný ve filmu. Dopisy mezi Franzem a Milenou přicházejí a odcházejí a hluboce je emocionálně i fyzicky ovlivňují. Když Milena Kafku pozve k osobnímu setkání, bojí se, že se jí nebude líbit a že ztratí kouzlo čistého korespondenčního vztahu.

Když překoná strach a s Milenou se setká, objeví ženu, která mu může dát pocit blaženého klidu a přijmout ho takového, jaký je. Přesto je pro Kafku skutečná Milena stále ta, kterou si představuje. Milena je na pochybách – stále chová city ke svému manželovi, přitom je zamilovaná do Kafky a jeho dopisů, ale není si jistá, zda ji Kafka opravdu miluje. Zatímco Milena si nemůže vybrat mezi Franzem a svým manželem, Kafka se ponoří hluboko do sebepodceňování a uvědomí si, že tato korespondence a jeho vlastní dopisy ho oklamaly.

 

| REŽIJNÍ EXPLIKACE

Mým hlavním zájmem a přáním v tomto filmu bylo ukázat neustálé emocionální změny, kterými lidská mysl prochází, když se potýká se silnými a komplikovanými emocemi – od těch pozitivních k negativním a naopak, protože jsou neustále ovlivňovány fantazií a vtírající se realitou. Není to jen film o lásce, ale také film o její nemožnosti a o osamělosti.

Přestože se film inspiruje z dopisů, které si před téměř sto lety psali Franz Kafka a česká novinářka a překladatelka Milena Jesenská, lidská povaha a naše citové potřeby zůstávají stejné i dnes. Potřebu spojení a porozumění silně pociťujeme při vzdálenostech, které nám byly vnuceny, při vzdálenostech, které jsme se rozhodli zachovat, při vzdálenostech, v nichž se nacházíme navzdory všem možnostem, které nám dnes technologický pokrok nabízí.

Jak tehdy napsal Kafka: “Psaní dopisů je vlastně styk s duchy. A zdaleka ne pouze s duchem adresáta, ale také s duchem vlastním, který se tajně vyvíjí uvnitř dopisu, který píšeme.”