Přečtěte si článek novináře Le Monde, který si všímá vznikajících animovaných projektů v České republice – a MAUR film tady opět nechyběl.

Le Monde – La renaissance du cinéma d’animation tchèque