Koprodukční film Německa, Belgie, ČR a Lucemburska, Fany byla při tom, začíná právě vznikat v pražském a zlínském studiu. A jak už o projektu píší Novinky.cz, je to pro Česko velká výzva: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/5642-48759-zahranicni-filmovy-projekt-jaky-v-cechach-nebyl-poslednich-patnact-let-vznikne-z-casti-i-ve-zline.html

Českým koproducentem filmu je společnost MAUR film. Projekt podpořil Státní fond kinematografie a velvyslanectví Spolkové republiky Německo.