ANIMACE JEDNA BÁSEŇ | VE VÝROBĚ

| SYNOPSE
Cyklus Animace jedna báseň přináší opravdu výjimečnou kombinaci dvou blízkých světů – poezie a animace. Chtěli bychom do českých kin přinést výběrovou animaci české poezie a zároveň speciální encyklopedii dnešních tvůrců – animátorů.


| ŠTÁB
Režie
– David Súkup
Námět – Michal Jareš, Martin Vandas
Animace – Marek Pokorný, Libor Batěk
Výtvarno – Martin Hanschild
Producent – MAUR film

Báseň první: Ivan Wernisch – V Kafemlejnku

Předpokládaná délka – 52×1 min.
Předpokládaná premiéra celého cyklu – 2024

Finančně podpořeno Státním fondem kinematografie.

 

| GALERIE

 

| DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Režijní explikace – David Súkup
Projekt Animace jedna báseň je pro mne na první pohled jedinečný počin, jak svým tématem, tak svým rozsahem. Podařilo se zde elegantně najít velice zajímavou kulturní platformu, na které může vzniknout originální množství krátkých animovaných filmů, zahrnujících jednak široké pole režisérů, ale také různých animačních stylů. Navíc celý projekt má jasně stanovené hranice – tematické, ale i časové. Což je velice důležité z hlediska dalšího uplatnění tohoto projektu.

Zároveň je toto, z mého pohledu první konkrétní a velice nadějný projekt. Kdyby se po dlouhých letech podařilo vrátit krátké animované filmy i do kin jako předfilmy. Tak jak bude pestrá škála jednotlivých básní, budeme se snažit, aby byly zajímavé a různorodé i animační techniky. Nejspíš by měl vzniknout určitý seznam techniky, který by se měly v projektu objevit, aby jejich zastoupení bylo rozvrženo co nejvyváženěji. Zároveň takováto široká nabídka animačních technik umožní autorům zkusit si techniku, ke které by například jindy nenašli cestu. Poezie jako literární tvar je značně imaginativní a inspirativní záležitost a ve spojení s animací, která nemá téměř žádné hranice, bude každý díl zcela bezpochyby originální dílo.

Při práci na každé básni by se měl tvůrce seznámit i s dobovými souvislostmi, ve kterých vznikala a pochopit celé dílo a život „svého“ básníka, aby každý díl v sobě odrážel pokud možno i historické souvislosti. To je pro správnou interpretaci básně velice důležité. Nejen do ní vložit svůj autorský pocit z konkrétní poezie, ale pokusit se zobrazit nebo zohlednit i myšlenku a poselství autora básně. Zároveň tento projekt v sobě nese jedinečnou tvůrčí svobodu, která autorům nedává žádná výrazná dramaturgická omezení a mohou zcela volně vyjádřit svůj pohled. Současně s tím bychom ale neměli k básním přistupovat jakkoliv pietně nebo až pateticky, ale snažit se v nich najít i humor.

Jeden z aspektů tohoto projektu je přiblížit básně běžným divákům, kteří by v nich našli pro sebe něco zajímavého, vzrušujícího, podněcujícího a otevírajícího. Vzhledem k tomu, že bude osloveno opravdu široké spektrum tvůrců, mohla by jako vedlejší produkt tohoto projektu vzniknout i určitá jedinečná „dílna“, kdy budou jednotliví autoři navzájem spolupracovat při realizaci svých dílů.