O KRÁVĚ | VE VÝROBĚ

| SYNOPSE
Koláž pravdivých příběhů ze života krav. Film začíná idylickou scénou pastviny, na níž se krávy volně pohybují po zimě strávené v kravínu. Radost narušují epizodické situace z celého světa, v nichž krávy zažívají pozitivní i negativní okamžiky. Film není výhradně kritický, ukazuje i optimističtější obrazy ze života krav, které žijí v těsném sepjetí se světem lidí, a dává tak naději na lepší svět.

 

| ŠTÁB
Režie
– Pavla Baštanová
Scénář – Eva Prchalová, Pavla Baštanová
Animace – Bára Halířová
Producent – MAUR film (Mária Moťovská)

Předpokládaná délka – 10 min.
Předpokládaná premiéra – 2023

Finančně podpořeno Státním fondem kinematografie.


| KE STAŽENÍ
Vizuály – Zip (11x jpg)

 

| GALERIE

 

 

| GALERIE VIDEO

 


| DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE


Režijní explikace
Vznik tohoto projektu provází nutkavá potřeba vyjádřit civilizační úzkost, která pramení z narůstajících a nevratných globálních problémů. Pokrytectví a pohodlnost lidem často nedovoluje slevit z komfortního životního stylu a svoje postoje změnit. Ti, kdo ale nemají na výběr, jsou zvířata. Jsme svědky vymírání druhů, migrace a změn životních rytmů tisíců zvířat. Svět, který důvěrně známe se mění
a mizí nám před očima.

Svým filmem toužím pozitivně přispět k aktuální situaci. Ráda bych, aby byl film impulsem k zamyšlení nad životem zvířete – v tomto případě krávy – aby upozornil na to, že je potřeba vnímat každého tvora komplexně, jako živou bytost, ne pouze jako součást našeho lidského hospodářského průmyslu. Nechci však, aby byl film radikálně angažovaný nebo ryze dokumentární a kritický, přestože budu pracovat s fakty. Ty jsem sbírala asi rok a půl z médií, knih i vyprávění a shromáždila tak spoustu bizarních, běžných nebo biologických faktů o kravách. Tyto informace mi pomohly sestavit mozaiku konkrétní příběhů krav z celého světa. Své pocity chci vyjádřit nepřímo, pomocí animované koláže, vyprávět je hravou formou a s odstupem tak, že budu na “kraví život” nahlížet z široké perspektivy – příběh krávy tak může být vlastně zjednodušeným příběhem světa.